PËRMIRËSIMI I NJOHURIVE DHE AFTËSIVE INFERMIERORE, LIBRAZHD

Vazhdojmë edukimin në vazhdim pa pagesë dhe sipas nevojave.Faleminderit Bashkisë Librazhdit për mbeshtetjen e dhënë.  Aktivititeti i radhës u zhvillua në Librazhd ,me temën “Përmirësimi i njohurive dhe aftësive infermierore: kateterizimi venoz periferik, kateterizimi vezikal dhe menaxhimi i shokut anafilaktik” i akredituar me 9.6 kredite.