PËRMIRËSIMI I NJOHURIVE DHE AFTËSIVE INFERMIERORE, PEQIN

Vazhdojmë edukimin në vazhdim pa pagesë dhe sipas nevojave. Aktivititeti i radhës u zhvillua në Peqin ,me temën “Përmirësimi i njohurive dhe aftësive infermierore: kateterizimi venoz periferik, kateterizimi vezikal dhe menaxhimi i shokut anafilaktik” i akredituar me 9.6 kredite.