PROVIMI I PRAKTIKES PROFESIONALE – VAP

Sipas vendimit të Bordit Drejtues për zhvillimin e provimit të Praktikës Profesionale VAP, për praktikantët e profesioneve Infermieri e Përgjithshme, Mami dhe Fizioterapi,do të zhvillohet pranë Këshillave Rajonalë të Urdhrit të Infermierit.
Në Bashkitë Qendër Qarku, për qarqet Durrës, Lezhë, Gjirokastër, Korçë, Berat dhe Dibër do zhvillohet sipas datave të mëposhtme.

Në vijim do ju informojmë për datat e zhvillimit të provimit në qarqet e tjera.