PROVIMI I PRAKTIKËS PROFESIONALE – VAP

Sipas vendimit të Bordit Drejtues për zhvillimin e provimit të Praktikës Profesionale VAP, për praktikantët e profesioneve Infermieri e Përgjithshme, Mami dhe Fizioterapi pranë Këshillave Rajonalë të Urdhrit të Infermierit.

Në Bashki Qendër Qarku, për qarqet Tiranë, Kukës, Elbasan, Shkodër, Vlorë dhe Fier, do zhvillohet sipas datave të mëposhtme.

Në vijim do ju informojmë për lista.