June 6, 2018 marin

PUBLIKIMI

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Inspektorati Qendror vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.urdhriinfermierit.org/, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i Transparencës”.