LISTA PËRFUNDIMTARE E QSHA-SË PËR PROFESIONIN E TEKNIK LABORATORI

Më poshtë gjendet lista e aplikantëve të regjistruar për provimin QSHA-Maj-2020. Ju lutemi verifikoni të dhënat tuaja dhe për çdo...
Read More

DATAT DHE ORA E PROVIMIT VAP MAJ 2020 PËR PROFESIONIN E TEKNIK LABORATORI

Provimi i praktikës për Profesionin e Teknik - Laboratorit do të zhvillohet në datën 18,19,20,21 dhe 22 Maj 2020, me...
Read More

GËZUAR DITËN NDËRKOMBËTARE TË INFERMIERËVE

Read More

UISH PRANË OPERATORIT KUJDESIT SHËNDETËSOR

Në ditën ndërkombëtare të infermierëve , Urdhri i Infermierit të Shqipërisë ishte pranë Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (Drejtoria...
Read More

FALENDERIM SPITALIT SHEFQET NDROQI – COVID 2

Jo të gjithë punonjësit e institucioneve të kujdesit shëndetësor patën të njëjtin rrezik për të marrë  virus, dhe jo të...
Read More

MESAZH PROMOCIONAL I UISH

Read More

LISTA PËRFUNDIMTARE E QSHA-SË PËR PROFESIONIN E TEKNIK IMAZHERIE

Më poshtë gjendet lista e aplikantëve të regjistruar për provimin QSHA-Maj-2020. Ju lutemi verifikoni të dhënat tuaja dhe për çdo...
Read More

LISTA PËRFUNDIMTARE E QSHA-SË PËR PROFESIONIN E LOGOPEDISË

Më poshtë gjendet lista e aplikantëve të regjistruar për provimin QSHA-Maj-2020. Ju lutemi verifikoni të dhënat tuaja dhe për çdo...
Read More

5 MAJ DITA NDERKOMBETARE E MAMIVE

5 Maj, Dita Ndërkombëtare e Mamive, ditë që merr një rëndësi të veçantë dhe në këto ditë pandemie... Sot më...
Read More

LISTAT PËRFUNDIMTARE E PROFESIONEVE TË LOGOPEDISË DHE TEKNIK IMAZHERIE

Çdo kandidat që shikon emrin në listë duhet të dërgojë në e-mail uish_albania@yahoo.com të dhënat: Emër, Mbiemer dhe adresën e...
Read More