REGJISTRIMET PER PROVIMIN E SHTETIT MAJ 2020

Regjistrimi për Provimin e SHTETIT (QSHA-së), do të zhvillohet me anë të postës elektonike të cdo QARKU, ku keni bërë regjistrimin fillestar.

!!! Afati i dorëzimit është data 17/04/2020 !!!

Aplikimi do zhvillohet sipas modelit në foto.
Bashkëngjitur duhet:

  • karta e identitetit
  • karta e praktikantit,
  • diploma ( E detyrueshem)

E-mailet e mëposhtëm:

Berati : beratuish@gmail.com
Durres: uishdurres@gmail.com
Diber: uishdiber@yahoo.com
Shkodra: uishshkoder@gmail.com
Lezha : lezha.uish@gmail.com
Kukes : kukes.uish@gmail.com
Tirana : tirana.uish@gmail.com
Elbasani : uishelbasan@gmail.com
Korca: korca.uish@gmail.com
Gjirokastra: urdhrigjirokaster@gmail.com
Vlora: uishvlore@yahoo.com
Fier : fier.uish@gmail.com

Shënim: Praktikantet që janë regjistruar në sezonin shtator-dhjetor 2019 dhe dhjetor-mars 2020 nuk ka nevojë të bëjnë regjistrim për provimin e Qsha-së sepse herën e parë rregjistrohen automatikisht pasi shpallen fitues në provimin e praktikës.

Faleminderit
Blerina Duka
President i UISH