REGJISTRIMI PËR PROVIMIN E PRAKTIKËS PROFESIONALE DO TË ZHVILLOHET ELEKTONIKISHT

Regjistrimi për Provimin e Praktikës Profesionale do të zhvillohet me anë të postës elektonike të cdo QARKU, ku keni zhvilluar praktikën.

Afati i dorëzimit është data 27/03/2020.

Aplikimi do zhvillohet sipas modelit në foto

E-mailet e mëposhtëm:
Berati : beratiuish@gmail.com
Durres: uishdurres@gmail.com
Diber: uishdiber@yahoo.com
Shkodra: uishshkoder@gmail.com
Lezha : lezha.uish@gmail.com
Kukes : kukes.uish@gmail.com
Tirana : tirana.uish@gmail.com
Elbasani : uishelbasani@gmail.com
Korca: korca.uish@gmail.com
Gjirokastra: urdhrigjirokaster@gmail.com
Vlora: uishvlora@gmail.com
Fier : fier.uish@gmal.com

Bashkëngjitur duhet:

  • karta e identitetit dhe e praktikantit ,
  • diploma ,
  • faqja e fundit e librezës

Libreza do dorëzohet nga ju ditën që do të zhvillohet provim, kandidatët që nuk e kanë plotësuar faqen e fundit të bëjnë regjistrimin dhe do të rishqyrtohen.

Faleminderit
Blerina Duka
President i UISH