April 10, 2019 marin

NJOFTIM PËR KANDIDATËT QË NUK KALUAN VAP PRILL 2019

NJOFTIM PËR REGJISTRIM NË PRAKTIKË PROFESIONALE PËR KANDIDATËT QË NUK KALUAN VAP PRILL 2019. Iu njoftojmë se të gjithë kandidatët që kanë të shënuar kodin e kartës së praktikantit në këtë listë, duhet të përsërisin Praktikën Profesionale me mbikëqyerje si dhe Provimin e Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP), pra të ri-regjistrohen për përsëritjen e praktikës në zyrat ku kanë bërë regjistrimin fillestar, në datat 23-24-25-26 dhe 30 Prill 2019.
Verifikoni të dhënat më poshtë: