August 22, 2019 marin

PJESËMARRËS NË KONFERENCËN E 4-T BOTËRORE TË INFERMIERISË

U zhvillua në 19-21 gusht 2019 në Londër, UK.
”Standartet e infermierisë Shqiptare në përputhje me kërkesat e BE” ishte tema qe u zhvillua nga Blerina Duka dhe Irena Laska.