January 23, 2020 marin

UISH ISHTE I FTUAR SOT PRANË FSHMT

Urdhri i Infermierit të Shqipërisë ishte i ftuar sot pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike në Tiranë, ku u zhvillua Konferenca Vjetore, ku të pranishëm ishin Znj Tatjana Çina(Dekane e FSHMT-së), Znj Blerina Duka( Presidente e UISH-së), profesionistë te ndryshëm shëndetësor dhe student.

Në fjalën përshëndetëse Znj Duka citoi fjalën e Papa Francescos dedikuar Ditës Ndërkombëtare të Infermierëve dhe Mamive.

NursingNow u lancua pranë profesionistëve dhe studentëve.