SEMINARIN “PËRMIRËSIMI I NJOHURIVE DHE AFTËSIVE INFERMIERORE”

Urdhri i Infermierit Vlorë, në bashkëpunim me UI Elbasan, zhvilluan SEMINARIN “Përmirësimi i njohurive dhe aftësive infermierore: kateterizimi venoz periferik, kateterizimi vezikal dhe menaxhimi i shokut anafilaktik” i akredituar me 9.6 kredite.