Anëtar Bordit redaktues të Revistës / Kongres

Urdhri i Infermierit të Shqipërisë, fton të gjithë profesionistët e Kujdesit shëndetësor  të bëhen pjesë si anëtarë të Bordit Redaktues.

Synimi ynë është krijimi i një grupi ekspertësh për vlerësimin e aplikimeve për revistën, bazën materiale në aplikim për kongres, konferenca, trajnime apo për vlerësime të ndryshme të Urdhrit të Infermierit.

Ju ftojmë të bëheni pjesë për të dhënë kontributin tuaj duke dërguar me email:

  1. CV
  2. Fotografi
  3. Kualifikimin tuaj më të lartë si PhD, PhD candidate apo master shkencor.
  4. Biografia (250-300 fjalë),

brenda datës 30.08.2023 në adresën uish_albania@yahoo.com.

#UrdhriIInfermierit
#RevistaShkencore