Anëtarët e Këshillit Kombëtar të Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë

Nr. Emër Mbiemër Funksioni
1 Blerina Duka Presidente e UISH-së
2 Lutfi Lami Zv. President UISH-së
3 Laorent Gega President i Qarkut Berat
4 Shpresa Bici Presidente e Qarkut Dibër
5 Lutfi Lami President i Qarkut Durrës
6 Alion Sejdini Presidenti i Qarkut Elbasan
7 Elisabeta Rista Presidente e Qarkut Fier
8 Ledion Pandos President i Qarkut Gjirokastër
9 Delantina Mulla Presidente e Qarkut Korcë
10 Etleva Sokoli Presidente e Qarkut Kukës
11 Shpresa Molla Presidente e Qarkut Lezhë
12 Artan Molla President i Qarkut Shkodër
13 Anduela Vaso Presidente e Qarkut Tiranë
14 Shkëlqim Zeqiri President i Qarkut Vlorë
15 Suela Gjeçi Anëtarë Këshillit Kombëtar Tiranë
16 Ilir Velsula Anëtarë Këshillit Kombëtar Tiranë
17 Irena Laska Anëtare Këshillit Kombëtar Korçë
18 Adrian Beti Anëtarë Këshillit Kombëtar Elbasan
19 Alfred Loçi Anëtarë Këshillit Kombëtar Fier
20 Mejvis Kola Përfaqësuese e Ministrisë të Shëndetësisë
21 Marsida Mulaj Përfaqësuese e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor
22 Ilirjana Zekja Përfaqësuese i Shkollave të Larta të Infermierisë
23 Sabri Skënderi Përfaqësues i Sindikatave të Infermierisë
24 Eglantina Bardhi Përfaqësuese nga shoqëria e Pacientëve / Shoqata Together for Life(TFL)
25 Rudina Rama Përfaqësues nga shoqëria e Pacientëve / Shoqata Ryder Albania

Anëtarët e Këshillit Kombëtar të Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë

Nr. Emër Mbiemër Funksioni
1 Blerina Duka Presidente e UISH-së
2 Lutfi Lami Zv. President UISH-së
3 Laorent Gega President i Qarkut Berat
4 Shpresa Bici Presidente e Qarkut Dibër
5 Lutfi Lami President i Qarkut Durrës
6 Alion Sejdini Presidenti i Qarkut Elbasan
7 Elisabeta Rista Presidente e Qarkut Fier
8 Ledion Pandos Presidenti i Qarkut Gjirokastër
9 Delantina Mulla Presidente e Qarkut Korcë
10 Etleva Sokoli Presidente e Qarkut Kukës
11 Shpresa Molla Presidente e Qarkut Lezhë
12 Artan Molla President i Qarkut Shkodër
13 Anduela Vaso Presidente e Qarkut Tiranë
14 Shkëlqim Zeqiri President i Qarkut Vlorë
15 Suela Gjeçi Anëtarë Këshillit Kombëtar Tiranë
16 Ilir Velsula Anëtarë Këshillit Kombëtar Tiranë
17 Irena Laska Anëtare Këshillit Kombëtar Korçë
18 Adrian Beti Anëtarë Këshillit Kombëtar Elbasan
19 Alfred Loçi Anëtarë Këshillit Kombëtar Fier
20 Mejvis Kola Përfaqësuese e Ministrisë të Shëndetësisë
21 Marsida Mulaj Përfaqësuese e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor
22 Ilirjana Zekja Përfaqësuese i Shkollave të Larta të Infermierisë
23 Sabri Skënderi Përfaqësues i Sindikatave të Infermierisë
24 Eglantina Bardhi Përfaqësuese nga shoqëria e Pacientëve / Shoqata Together for Life(TFL)
25 Rudina Rama Përfaqësues nga shoqëria e Pacientëve / Shoqata Ryder Albania