Aplikimet për Shkollën Verore

Qershor – Korrik 2024, Innsbruck, Austria

Pas takimit dhe diskutimeve me përfaqësues të Departamentit të Shëndetësisë dhe Infermierisë në Universitetin Shëndetësor të Shkencave të Aplikuara Tirol, ofrojmë një shkollë verore për të gjithë studentët e sapodiplomuar të infermierisë në Shqipëri për të përfunduar një praktikë të udhëhequr nga UISH. Për çdo kurs dhe praktikë do te jepen kredite ECTS pasi studentet të kenë përfunduar kurset të cilat mbyllen me provim.

Për më shumë informacion ju lutemi klikoni në linkun e mëposhtëm⬇️⬇️