DREJTUAR PROFESIONISTËVE TË FUSHËS INFERMIERI- MAMI

“URDHRI I INFERMIERIT TË SHQIPËRISË” BËN PUBLIK REGJISTRIN E PROFESIONISTËVE TË FUSHËS INFERMIERI- MAMI TË LICENSUAR PRANË INSTITUCIONIT TONË.

*Nëse ka profesionistë të cilët nuk e gjejnë emrin e tyre në këtë listë, kontaktoni në adresën e emailit: uish_albania@yahoo.com

GJITHASHTU, TË GJITHË PROFESIONSITËT E LICENSUAR JANË TË LUTUR TË PLOTËSOJNË PYETËSORIN E MËPOSHTËM PËR TË PËRDITËSUAR TË DHËNAT E TYRE TË KONTAKTIT DHE PUNËSIMIT:

https://docs.google.com/forms/d/136F-RhLnlK8lpPLAdy-45PxbstsDufnbo1_Px__dswA/edit


 1. Qarku Berat
 2. Qarku Dibër
 3. Qarku Durrës
 4. Qarku Elbasan
 5. Qarku Fier
 6. Qarku Gjirokastër
 7. Qarku Korçë
 8. Qarku Kukës
 9. Qarku Lezhë
 10. Qarku Shkodër
 11. Qarku Tiranë
 12. Qarku Vlorë