DREJTUAR PROFESIONISTËVE TEKNIKË IMAZHERIE!

“URDHRI I INFERMIERIT TË SHQIPËRISË” BËN PUBLIK REGJISTRIN E TEKNIKËVE TË IMAZHERISË TË LICENSUAR PRANË INSTITUCIONIT TONË.

*Nëse ka profesionistë të cilët nuk e gjejnë emrin e tyre në këtë listë, kontaktoni në adresën e emailit: uish_albania@yahoo.com
GJITHASHTU, TË GJITHË PROFESIONSITËT E LICENSUAR JANË TË LUTUR TË PLOTËSOJNË PYETËSORIN E MËPOSHTËM PËR TË PËRDITËSUAR TË DHËNAT E TYRE TË KONTAKTIT DHE PUNËSIMIT:

https://docs.google.com/forms/d/19g6VtpYRiZ42yahJjfMfrCJF0enwqP3z240OJsR67mg/edit

Faleminderit për bashkëpunimin!


 1. Qarku Berat
 2. Qarku Diber
 3. Qarku Durres
 4. Qarku Elbasan
 5. Qarku Fier
 6. Qarku Gjirokaster
 7. Qarku Korce
 8. Qarku Kukes
 9. Qarku Lezhe
 10. Qarku Shkoder
 11. Qarku Tirane
 12. Qarku Vlore