DREJTUAR PROFESIONISTËVE TEKNIKË LABORATORI!

“URDHRI I INFERMIERIT TË SHQIPËRISË” BËN PUBLIK REGJISTRIN E TEKNIKËVE TË LABORATORIT TË LICENSUAR PRANË INSTITUCIONIT TONË.

*Nëse ka profesionistë të cilët nuk e gjejnë emrin e tyre në këtë listë, kontaktoni në adresën e emailit: uish_albania@yahoo.com

GJITHASHTU, TË GJITHË PROFESIONSITËT E LICENSUAR JANË TË LUTUR TË PLOTËSOJNË PYETËSORIN E MËPOSHTËM PËR TË PËRDITËSUAR TË DHËNAT E TYRE TË KONTAKTIT DHE PUNËSIMIT:

https://docs.google.com/forms/d/1t-gCGP1w49Nv8JQLnTP_J1d4T8tDxjaoGdBqdNW8cbk/edit

Faleminderit për bashkëpunimin!