FALENDERIM SPITALIT SHEFQET NDROQI – COVID 2

Jo të gjithë punonjësit e institucioneve të kujdesit shëndetësor patën të njëjtin rrezik për të marrë virus, dhe jo të gjithë individët me të njëjtin titull pune do te kenë të njëjtin rrezik infeksioni, dhe jo të gjitha objektet e kujdesit shëndetësor do të kenë rrezik të njejtë.

Ju ishit ato që u ndodhet në ballë të luftës dhe kjo nuk na lë gjë tjetër veçse të themi FALEMINDERIT Spitalit “Shefqet Ndroqi”-COVID 2