KONGRESI I II UISH 2023

Urdhri i Infermierit të Shqipërisë do të organizoj Kongresin e II, 27 – 28 Tetor 2023 në Tiranë, Albania!
Me temën “Profesionistët e kujdesit shëndetësor së bashku për një shërbim sa më cilësor me standarte; Komforti dhe përkujdesi, kujdesi infermieror, aspekte të shëndetit dhe vlerat etike”.

Kongresi do të zhvillohet pranë ambienteve të Pallatit të Kongreseve në Tiranë.
Për më shumë informacion ju lutemi klikoni në linkun e mëposhtëm⬇️⬇️