KONKURS LETRAR NË DITËN NDËRKOMBËTARE TË INFERMIERËVE 12 MAJ 2021

Urdhëri i Infermierit të Shqipërisë shpall konkursin letrar “Infermieria 2021”  duke përshkruar vizionin tënd :

“Infermieria e së ardhmes, sot dhe nesër”

Pjesëmarrja është e lirë. Autorët nuk kanë asnjë detyrim financiar për pjesëmarrjen në këtë konkurs.

Punimet duhet të dërgohen në adresën :

uish_albania@yahoo.com

Brenda datës 10 Maj 2021 duke specifikuar kategorinë në të cilën konkuroni : ese, tregim, poezi.

Mund të marrin pjesë, studentë, profesionistë dhe pedagogë.

Shkrimet duhet të jenë të pabotuara dhe nuk duhet të botohen deri në shpalljen e fituesve.

Çdo pjesëmarrës duhet të nisë një CV të shkurtër,  të pajisur me një fotografi të tijën në një faqe dokumenti A4.

Pjesëmarrësit do të njoftohen për emrat e dhjetë autorëve finalistë në adresën e tyre të postës elektronike.

Pjesëmarrësit do të njoftohen për emrat e fituesve të çmimit të parë, të dytë dhe të tretë me 12 Maj  2021 në adresën e tyre të postës elektronike.