LISTA EMËRORE PËR PROVIMIN VAP

MAJ 2024

UISH zhvillon në datat 13, 14, 15,16 dhe 17 MAJ 2024  provimin e Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP) për profesionet : Infermieri, Mami, Fizioterapi, Tek-Imazherie, Tek-Laboratori dhe Logopedi.

Më poshtë gjenden listat me praktikantët e regjistruar, të cilët duhet të paraqiten sipas kalendarit në adresën  “Bookstore”, Blv. Zogu I-rë Tiranë  Albanian University dhe të keni me vete:

    1. Kartën e Identitetit;
    2. Kartën praktikantit;
    3. Përparëse të bardhë dhe stilolaps.

Për cdo informacion apo problematikë lutemi të kontaktoni me anë të emailit :    tirana.uish@gmail.com

Listat emërore :

Suksese në provim!

UISH