NJOFTIM I RËNDËSISHËM PËR PROVIMIN E SHTETIT

Filluar nga ky sezon provimi aplikimi për rregjistrim në provimin e shtetit do të kryhet vetem nëpërmjet Portalit Qeveritar e-albania.

Pasi të keni hyrë në platformën e-albania dhe te jeni identifikuar si qytetar do kërkoni opsionin : Aplikim për provim shteti.

Plotësoni të dhënat që kërkohen për aplikantin duke zgjedhur  sezonin dhe profilin profesional.

Dokumentet që do ngarkoni në portal në formatin pdf janë:

1-Diplomë e ciklit të parë të studimeve (Bachelor);

2-Vërtetim e kryerjes me sukses të praktikës profesionale.

Aplikim do kryhet në momentin që do nxirret njoftimi për hapjen e procesit të aplikimit nëpërmjet e-albania.

Ju lutemi të gjithë ata që do të regjistrohen në provimin e shtetit të qëndrojnë në kontakt me faqen e QSHA-së⬇️⬇️
https://qsha.gov.al/

Suksese UISH!