Njoftim për botimin e ardhshëm të Revistës “Profesionistët e Shëndetit”

Këshilli i Redaksisë se Revistës “Profesionistët e Shëndetit” njofton autorët dhe kontribuesit për botimin e ardhshëm të revistës sonë. Autorët inkurajohen të paraqesin punimet e tyre duke u bazuar në udhëzimet e paraqitura në faqen tonë zyrtare të internetit.

Udhëzimet për botimin e revistës.

Data e fundit për paraqitjen e punimeve është 31.07.2024.