Njoftim për fituesit e Provimit të Shtetit

Njoftojmë të gjithë kandidatët e profesioneve të rregulluara (Infermieri, Mami, Fizioterapi,  Teknik – Laboratori, Teknik – Imazherie dhe Logopedi) që kanë rezultuar fitues në Provimin e Shtetit, të bëjnë aplikimin për Lejen e Ushtrimit të Profesionit.

Dokumentat që nevojiten janë:

  • Diploma e Bachelorit dhe lista e notave e noterizuar.
  • Deklarata e pikëve të provimit.
  • 2 foto dokumenti.
  • Mandat pagesën e tërhiqni pranë zyrave të aplikimit.

Kërkesa dhe dorëzimi i dokumentacionit  bëhet pranë qarkut ku ju keni bërë regjistrimin fillestar .