PLATFORMA ONLINE

Në muajin Mars të këtij viti Urdhri i Infermierit të Shqipërisë pas një pune të gjatë 𝐥𝐚𝐧𝐜𝐨𝐢 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦ë𝐧 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐩ë𝐫 𝐚𝐧ë𝐭𝐚𝐫ë𝐭 𝐞 𝐬𝐚𝐣

Duke filluar nga data 15.05 2023 Plaforma Online do të mundësojë që të gjithë anëtarët e UISH-së , 𝐭ë 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐧ë 𝐩ë𝐫 𝐚𝐧ë𝐭𝐚𝐫ë𝐬𝐢𝐦, 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐜𝐢𝐦, 𝐫𝐢𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐜𝐢𝐦 𝐝𝐡𝐞 𝐬𝐡𝐮𝐦ë 𝐬𝐡ë𝐫𝐛𝐢𝐦𝐞 𝐭𝐣𝐞𝐫𝐚 nga shtëpitë e tyre pa pasur nevojë që të vijnë pranë zyrave.

Të gjitha aplikimet do të bëhen online dhe anëtari do të njoftohet lidhur me vendimet e aplikacionit të tyre në kohë reale përmes email-it.
Duke pasur parasysh kompleksitetin e aplikacionit, shpresojmë në mirëkuptimin tuaj nëse shfaqen probleme eventuale teknike.

Aplikimi do te behet ne linkun e mëposhtëm
http://app-uish.org