Revista “𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭ë𝐭 𝐞 𝐒𝐡ë𝐧𝐝𝐞𝐭𝐢𝐭”

Eshtë një revistë shkencore, periodike, e cila ndihmon për zhvillimin e njohurive të Profesionistëve të Kujdesit Shëndetësor në Shqipëri dhe jo vetëm, duke përfshirë gjithë profesionistët Infermier, Mami, Fizioterapist, Logopedist, Teknikët e Laboratorit dhe Teknikët e Imazherisë.
Falenderojmë të gjithë autorët dhe bashkëautorët për punimet e tyre dhe ju urojmë suksese.
Klikoni më poshtë për Revisten Nr. 10