THIRRJE PËR ARTIKUJ SHKENCORË

12 Maj 2020 Konferencë Kombëtare ” Zëri që udhëheq, Përkujdesjes për një botë të shëndetshme“.
Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të infermierëve,
UISH synon të bashkoj profesionistët shëndetësor brenda dhe jashtë vendit, të interesuar për tematikën e përzgjedhur.
Konferenca kërkon të trajtoj problemet e globalizimit shëndetësor:

  1. Problemi i kurrikulave universitare.
  2. Lidershipi
  3. Eksperienca të praktikave dhe teknikave promovuese.