THIRRJE PËR PUNIME, 12 MAJ KONFERENCA KOMBËTARE

“Zëri që udhëheq, Përkujdesje për një botë të shëndetshme’’

Në këtë konferencë ftohen të gjithë profesionistët e kujdesit shëndetësor , të marrin pjesë dhe të ndajnë dijet, prespektivat dhe zhvillimet e fundit shkencore në fushat përkatëse.

Seancat që do të mbahen në konferncë:

  • Seanca plenare
  • Sesionet tematike
  • Sesionet për posterat
  • Tavolina e rrumbullakët.

Data të rëndësishme:

20 Mars 2020 Afati i përfundimit për dorëzimin e abstrakteve
31 Mars 2020 Njoftim për dorëzimin e abstrakteve
11 Prill 2020 Dërgimi i punimit power point

Vendi: Katedralja Othodokse” Ringjallja e Krishtit, Tirana

Gjuha e konferencës: Shqip / Anglisht

Cv-të e pjesëmarrësve: të gjithë abstraktet e dorëzuar duhet të kenë bashkangjitur dhe cv-në e pjesmarrësit.

SHKARONI “KËTU” DOKUMENTIN ME PËRMBAJTJEN E KONFERENCËS DHE GUIDË PËR DORËZIMIN E ABSTRAKTEVE

Kontakt:

Për të dërguar abstraktin dhe punimin në power-point, për të komunikuar njoftimet për pjesëmarrjen, si dhe për çdo informacion të nevojshëm, ju lutem shkruani në adresën elektronike të konferencës: uish_albania@yahoo.com

Faleminderit për interesimin tuaj!