Zgjedhje të Organeve Drejtuese të UISH

 

Të nderuar Profesionistë të Kujdesit Shëndetësor,

Këshilli Kombëtar bazuar në nenet 9, 10 ,11 dhe 12 të Ligjit 9718 dt 19.04 2007 për Urdhrin e Infermierit në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, si dhe në bazë të neneve Statutore në mbledhjen e tij të datës 08.11.2023, miratoi shpalljen e datave të zgjedhjeve, për organet drejtuese të Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë, në periudhën 10 Nëntor – 22 Dhjetor 2023.

Më poshtë gjenden vendimet e Këshillit Kombëtar për këtë proces, si dhe formulari i kandidimit.

Suksese të gjithëve!