JA Control Panle

UISH

NJOFTIM PËR PROVIMIN E SHTETIT NËNTOR 2015

E-mail Print PDF

Të gjithë infermierët, mamitë, fizioterapeftët, teknikët e imazherisë, teknikët e laboratorit, logopedistët, të cilët janë në marrëdhënie pune me Leje Provizore, duhet të hyjnë në Provim Shteti në sezonin Nëntor 2015. Të gjithë kandidatët të ndjekin listën përkatëse për secilin profesion në datat përkatëse që do të shpallen nga ...

Read more...
 

Rezultatet e VAP Nentor 2015

E-mail Print PDF

Iu njoftojmë se të gjithë kandidatët që kanë të shënuar kodin e kartës
së praktikantit në këtë listë, duhet të përsërisin Praktikën Profesionale me Mbikëqyrje si dhe provimin e Vlerësimit të Aftësimit Praktik  (VAP) ...

Read more...
 

LISTAT EMËRORE PËR PROVIMIN E VLERËSIMIT TË AFTËSIMIT PRAKTIK (VAP) TETOR 2015

E-mail Print PDF

Përshëndetje të gjithëve! Lutemi të gjeni në listat e mëposhtme datën dhe orën në të cilën do të paraqiteni në provimin e VAP Tetor 2015. Të gjithë kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit Kartën e Identitetit, Kartën e Praktikantit si dhe përparësen e bardhë si dhe të paraqiten në datën dhe orarin e caktuar në adresën...

Read more...
 

NJOFTIM PËR PUNËSIME NË GJERMANI

E-mail Print PDF

UISH është në negocim me një Kompani Gjermane për punësim infermierësh  në rolin e asistentit në Gjermani :
Kriteret :  
1.    Formimi Bachelor i akredituar.
2.    Leje e Ushtrimit të Profesionit në Shqipëri.
3.    Eksperiencë pune si infermier.
4.    Gjuha gjermane në nivelin B1 - B2 ...

Read more...
 

Njoftim për datat e regjistrimit në provimin e Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP) Tetor - Nentor 2015

E-mail Print PDF

Urdhri Infermierit të Shqipërisë njofton për datat e regjistrimit në  provimin e Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP) :  10-25 Shtator 2015, do të bëhet dorëzimi i Librezave të Praktikës për të bërë të mundur pjesëmarrjen në VAP për infermierët, mamitë, fizioterapeftët, teknikët e imazherisë, teknikët e laboratorit, logopedistët ...

Read more...
 

DATA ORA PËR VAP PRILL - MAJ 2015

E-mail Print PDF

Lutemi të gjeni në listat e mëposhtme datën dhe orën në të cilën do të paraqiteni në provimin e VAP Prill 2015. Të gjithë kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit Kartën e Identitetit, Kartën e Praktikantit si dhe përparësen e bardhë. Të gjithë kandidatët duhet të paraqiten në oraret e caktuara në adresën Rr. Reshit Petrela ...

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »