JA Control Panle

UISH

Sabri Skënderi: Infermieria në udhëkryq, midis profesionistit infermier dhe ndihmësit të mjekut

E-mail Print PDF

Z Skënderi, si paraqitet aktualisht në vendin tonë situata në të cilën ushtrojnë profesionin e tyre me mijëra infermierë? Urdhri i Infermierit të Shqipërisë, si ent publik jo-buxhetor në zbatim të ligjit dhe të misionit të vet ka punuar në mënyrë të vazhdueshme për rritjen e cilësisë së kujdesit infermieror në Shqipëri ...

Read more...
 

21-23 Prill 2017 Konferencen Kombetare te Shkencve Mjekesore 4

E-mail Print PDF

Universiteti i Mjekesise Tirane ne bashkepunim me KSUMT, Organizaten Brainstorm dhe fakultetet perberese si Fakultetin e Shkencave Mjekesore Teknike, Fakultetin e Mjekesise Dentare, Fakultetin e Mjekesise, Universitetin Aldent, Universitetin ZKM, Universitetin Albanian University, Urdhrin e Farmacistit, Urdhri i Infermierit ...

Read more...
 

PËR PROFESIONISTËT MË TË MIRË TË VITIT 2017

E-mail Print PDF

Iu rikujtojmë se UISH në datë 12 Maj 2017, në Ditën Ndërkombëtare të Infermierit, do të shpallë:
1.    Infermierin më të mirë të vitit.
2.    Maminë më të mirë të vitit.
3.    Ekipi më i mirë infermieror i Qëndrave Shëndetësore ...

Read more...
 

Njoftim datë 26/01/2016

E-mail Print PDF

Njoftojmë të gjithë profesionistët që kanë Lejë Ushtrim Profesioni me Kodet e mëposhtme të paraqiten pranë zyrave të UISH në Tiranë me Lejen përkatëse, diplomën, kartën e identitetit, librezën e punës, pasi Komisioni i Azhornimit të Regjistrit ka nxjerrë probleme me dokumentacionin e dosjes së tyre. Nga data e nxjerrjes së këtij njoftimi në faqen e UISH, pas 30 ditëve këto Leja do të shpallen të pavlefshme....

Read more...
 

Kërkoni në website

Procedura e Licensimi

Fotoalbum

Vizitorë online

We have 64 guests online