marin

View all authors posts further down below.

PËRMIRËSIMI I NJOHURIVE DHE AFTËSIVE INFERMIERORE, LIBRAZHD

Vazhdojmë edukimin në vazhdim pa pagesë dhe sipas nevojave.Faleminderit Bashkisë Librazhdit për mbeshtetjen e dhënë.  Aktivititeti i radhës u zhvillua…

PËRMIRËSIMI I NJOHURIVE DHE AFTËSIVE INFERMIERORE, PEQIN

Vazhdojmë edukimin në vazhdim pa pagesë dhe sipas nevojave. Aktivititeti i radhës u zhvillua në Peqin ,me temën "Përmirësimi i…

EMËRTIMI I QËNDRES SHËNDETËSORE FUSHË-ÇIDHËN PESHKOPI, “NEZIR KALOSHI”

Përshëndetje të gjithëve! 14.06.2019 një ditë ndryshe në Q.Sh.Fushë-Çidhën Peshkopi. Kujtesa popullore dhe mirënjohja kanë bërë që shumica e profesioneve…